a course in analog sound design for visual artists.

sound design

    • May 15 at 9:00am until May 17 at 4:00pm

in cooperation with KKV Monumental in malmö, i am teaching a course in making electronic sounds aimed at artists who wish to add sound into their toolkit. it is 3 days of lecture, demos and a workshop to help those in the course with a project of their own. it will be taught in english, although nordic speaking people are welcome to pose questions in swedish, danish or norwegian. KKV has an enourmous workshop with metalworking, woodworking and ceramics equipment at our disposal, as well as a decent modelmaking workshop. the cost for the course is 1900 Kr, i believe. this includes MOMs (VAT). contact KKV for more info…

all the relevant info in swedish, is below. Google translate if you are in the area and are interested in jumping in. or email me.

http://www.facebook.com/events/441912859216874/

Tre dagars utbildning för dig som behöver praktiska och teoretiska kunskaper inom ljudfältet för att applicera i ditt konstnärliga arbete. Denna utbildning vänder sig specifikt till bild- och formkonstnärer som behöver kunskaper i tillämpad ljudkonst. Du får grundläggande kunskaper i att använda ljud, ljuddesign och ljudstyrning i konstnärliga projekt.

Dag 1. Grundläggande begrepp och verktyg för att kunna tillverka utrustning och lösa problem.
Praktiskt orienterad genomgång av ljud som fenomen, vokabulär och verktyg. Mikrofon- och högtalarteknik, förstärkning av ljud, ljudsignaler och oscillatorer. Dessutom arbetar vi med brytare och reläer samt modulation, reverb och distortion. Tekniker som lödning, mätning av ljud och elektroniska grundkomponenter ingår.

Dag 2. En närmare titt på funktioner och komponenter som ingår i komplexa ljudsystem.
Hur man praktiskt kan använda ljud och bygga upp funktioner för att styra dessa med önskat resultat. Tillämpade praktiska exempel och användbara lösningar. I slutet av dagen summerar vi arbetsmetoderna, för att få en överblick över möjligheterna. Efter summeringen specificerar varje deltagare ett projekt eller behov som blir individuellt arbetsfokus under den fortsatta handledningen.

Dag 3. Problemlösning och praktiska möjligheter riktat till de enskilda deltagarnas behov.
Indelning i mindre arbetsgrupper för praktiskt arbete. Målet med dag tre är att hjälpa varje deltagare att definiera och arbeta med ett eget projekt, redan påbörjat projekt, eller mindre utmaningar som går att lösa under dagen. Handledning samt möjlighet att nyttja KKV Monumentals andra verkstäder vid behov. Gemensam redovisning och utvärdering vid slutet av dagen.

Om handledaren: JC Morrison har studerat konst på Parson’s School of Design, NYC. Under 2009 undervisade han i
analog ljuddesign på samma skola. Mellan 1997 och 2008 var han senior design engineer på Electro Harmonix och
utvecklade elektronisk utrustning inom ljudskapande. Han har även arbetat som konsult för ett antal företag inom
musikbranschen med utveckling av instrument och utrustning och assisterat ett flertal konstnärer, bl a Billy Klyver och
Robert Rauschenberg. JC har också skrivit ett antal artiklar inom ljuddesign.

För mer information kontakta Gunn Hasvén, KKV-Monumental, Tel: 040-966009, info@kkvmm.se

Anmälan görs till Gunn Hasvén, KKV-Monumental, Tel: 040-966009, info@kkvmm.se. Anmäl dig snart, få platser!!!

Leave a Reply