another course in analog sound design for working artists

yes, it is here again. will be taught in english, and aimed at artists who wish to learn more about using and constructing elctro/mechanical sound generation equipment. this course is heavy on PRACTICE and problem solving.

the relevant info is below.

this was organized by: Konstitutet

http://www.konstitutet.se/

Analog ljuddesign för konstnärliga yrkesutövare

Tre dagars utbildning för dig som behöver praktiska och teoretiska kunskaper inom ljudfältet för att applicera i ditt konstnärliga arbete. Denna utbildning vänder sig specifikt till bild- och formkonstnärer som behöver kunskaper i tillämpad ljudkonst. Du får grundläggande kunskaper i ljud, ljuddesign och ljudstyrning.

Dag 1. Grundläggande begrepp och verktyg för att kunna tillverka utrustning och lösa problem.

Praktiskt orienterad genomgång av ljud som fenomen, vokabulär och verktyg. Mikrofon- och högtalarteknik, förstärkning av ljud, ljudsignaler och oscillatorer. Dessutom arbetar vi med brytare och reläer samt modulation, reverb och distortion. Tekniker som lödning, mätning av ljud och elektroniska grundkomponenter ingår.

Dag 2. En närmare titt på funktioner och komponenter som ingår i komplexa ljudsystem.

Hur man praktiskt kan använda ljud och bygga upp funktioner för att styra dessa med önskat resultat. Tillämpade praktiska exempel och användbara lösningar. I slutet av dagen summerar vi arbetsmetoderna, för att få en överblick över möjligheterna. Efter summeringen specificerar varje deltagare ett projekt eller behov som blir individuellt arbetsfokus under den fortsatta handledningen.

Dag 3. Problemlösning och praktiska möjligheter riktat till de enskilda deltagarnas behov.

Praktiskt projektrelaterat arbete. Målet med dag tre är att hjälpa varje deltagare att definiera och arbeta med ett eget påbörjat projekt, eller mindre arbete som går att lösa under dagen. Handledning samt möjlighet att använda KKV Monumentals andra verkstäder vid behov. Gemensam redovisning och utvärdering vid slutet av dagen.

När – onsdag 9/10 – fredag 11/10 kl 09:00-16:00

Var – KKV Monumental i Malmö, Bragegatan 15, 214 30 Malmö Lokal: Mentalverkstaden

Antal utbildningsplatser – 15 st.

Handledare – Jean Christophe Morrison (USA)

Språk – Svenska/engelska

Målgrupp – yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, ljudkonstnärer, designers, formgivare, arkitekter etc.

Avgift – 900,00 kr. Avgiften är momsbefriad. Verktyg, utrustning och grundläggande utbildningsmaterial ingår. Ev. material utöver detta bekostas av deltagaren.

Anmälan/information – Anna Fransson under kontorstid, tel: 040-966009, info@konstitutet.se

Viktigt – Anmälan är bindande efter inbetald avgift. Vid förhinder och avanmälan senast tre dagar innan kursstart återbetalas 50% av avgiften. Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Reservation för inställd utbildning vid för lågt deltagarantal.

Utbildningsansvariga – Kristian Körner och Robert Moreau. Kontakt: info@konstitutet.se

Om handledaren – JC Morrison har studerat konst på Parson’s School of Design, NYC. Under 2009 undervisade han i analog ljuddesign på samma skola. Mellan 1997 och 2008 var han senior design engineer på Electro Harmonix och utvecklade elektronisk utrustning inom ljudskapande. Han har även arbetat som konsult för ett antal företag inom musikbranschen med utveckling av instrument och utrustning och assisterat ett flertal konstnärer. JC har också skrivit ett antal artiklar inom ljuddesign.

Konstitutet erbjuder ett specialiserat utbud av fortbildningar för yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet. Saknar du bra konstnärlig utbildning för att utöka din yrkeskompetens så kontakta oss.

Hemsida: www.konstitutet.se
e-post: info@konstitutet.se
info: Anna Fransson tel: 040-966009
Adress: Konstitutet, Bragegatan 15, 214 30 Malmö
Bankgiro: 802471-5180

Leave a Reply